КАК UX-ДИЗАЙН ВЛИЯЕТ НА БИЗНЕС?

КАК UX-ДИЗАЙН ВЛИЯЕТ НА БИЗНЕС?